Rabu, 25 Mei 2016

Projekotwanie balustrady plastykowe na ogrodzenie i bramę ze sztachet nie potrzebuje pozwolenia na budowę ani komunikowania tego faktu do starostwa powiatowego prócz wyjątkowych wypadków.

Budowa sztachety PCV na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa nie zada pozwolenia na budowę ani zgłaszania tego faktu do starostwa powiatowego oprócz wyjątkowych przypadków.

Balustrady z plastiku na ogrodzenie i furtę ze sztachet nie przekraczające wysokości 2,2 m umieszczane pomiędzy dwoma graniczącymi nieruchomościami nie wymagają żadnych formalności urzędowych. Dotyczy to również ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów blisko dróg prywatnych oraz wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy sztachety plastykowe na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu winno określać gatunek ogrodzenia, procedurę wykonania jego montażu a także planowany czas zapoczątkowania budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia trzeba dodać oświadczenie o prawie do zarządzania nieruchomością w celach budowlanych a także jeżeli jest to wymagane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Czasami do konstrukcji balaski z plastyku na plot i bramę ze sztachetek potrzebne są pomocne uzgodnienia tj. np. akceptacja administratora drogi na miejsce wjazdu.

Stawianie ogrodzenia wolno zacząć po 30 dniach od momentu zgłoszenia planowania jego budowy, o ile biuro nie wniesie przedtem sprzeciwu. Protest może być w sytuacji, gdy planowane plotki Winylowe na plot i bramkę sztachetowa jest nieprawidłowe z określeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej ulicy. W przypadku gdy projektowane ogrodzenia z PCV na plot i bramę ze sztachetekmoże grozić bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. poprzez blokowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować załatwienia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu jest ważne przez czas dwóch lat. Brak zapoczątkowania robót przez ów okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w wypadku chęci postawienia ogrodzenia potrzebne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar